Mostijd

Oeroude onverkende miniatuurwouden, traag, klein en onmetelijk, te betreden via een machine in het bos.

Mostijd gaat over de wereld van mossen en vond plaats in oktober 2022 op en rondom twee vierkante meter miniatuurwoud in het Edese bos. Verscheidene soorten vormen eigen samenlevingen die zich parallel aan ons, maar toch letterlijk onder onze voeten bevinden.
Mossen leven op een fundamenteel andere manier dan mensen. Ze bewegen mee met de aan- of afwezigheid van water. Ze maken waterbruggen tussen minuscule bladeren, wachten héél lang op licht of juist schaduw, kunnen volledig van kleur veranderen en zichzelf opvouwen op allerlei manieren. Tijdens Mostijd word je, met behulp van muziek en een machine, de wereld van het mos in gekanteld. Langzaam verandert je perceptie en kom je in ‘mostijd’ terecht.