Stichting

Stichting Hart van Veen heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van kunstprojecten waarin meerdere zintuigen tegelijk worden aangesproken.
  2. Het creëren van de mogelijkheid om innovatieve technieken, concepten, instrumenten en composities te ontwikkelen.
  3. Het stimuleren van educatieve projecten waarin bovenstaande twee punten centraal staan (het aanspreken van meerdere zintuigen en innovatie in de kunst).
  4. Het mogelijk maken van onderzoek dat aspecten van kunstwerken kan verdiepen en verfijnen. 
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die te maken hebben met bovenstaande punten of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons bestuur bestaande uit: Frances Oosting – penningmeester, Fleur Pennarts – voorzitter, Henny van Haelen – bestuurslid en Loes Rusch – secretaris.